ZASTUPKO

Obec Rynoltice

 

                                   Pozvánka na veřejné jednání ZO Rynoltice

 

Obecní úřad Rynoltice v souladu s ustanoveními § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích ( obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice, svolaného paní Evou Guttmannovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích

 

Místo konání:            zasedací místnost OU Rynoltice, Rynoltice č.p. 199

Doba konání:                        úterý 25.6.2013 od 19.00 hodin

 

Navržený program:  1/ Závěrečný účet obce za rok 2012

                                   2/ Schválení účetních závěrek obce a příspěvkové organizace

                                    3/ Rozpočtová změna č.1

                                   4/ Žádost o revokaci usnesení č.2  

                                   5/ Informace starostky

                                   6/ Diskuse

                                   7/ Závěr

                                  

                                       

                                                                     

 

V Rynolticích dne :18.6.2013

 

                                                                                                          Eva Guttmannová

                                                                                                             starostka obce