14. července 2018 se bude konat v Polesí již 4. koloběžkový závod všech věkových kategorií, koncem letošního srpna by se měl rovněž konat v Polesí tradiční Dětský den a Regata lodiček Polesí, přesné datum a další aktuality budou včas oznámeny.

INFORMACE Z POLESÍ: ■ 14. července 2018 se bude konat v Polesí již 4. koloběžkový závod všech věkových kategorií, koncem letošního srpna by se měl rovněž konat v Polesí tradiční Dětský den a Regata lodiček Polesí, přesné datum a další aktuality budou včas oznámeny.

Ve dnech 30.4. a 7.5.2018 byde vyhlášeno  v  ZŠ i MŠ RYNOLTICE ředitelské volno.

DNE 5. 5. 2018 DOPOLEDNE SE PROSÍM VŠICHVýsledek obrázku pro TRAKTORNI V JÍTRAVĚ PŘIPRAVTE NA ZBĚR ŽELEZA!!!

rozlosovani---jaro-2018.png

 

 

Změny jízdních řádů autobusových linek od 4. 3. 2018

Níže je výčet změn jízdních řádů na autobusových linkách, platných od neděle 4.března 2018. U linek, které ve výčtu nejsou obsaženy, se jízdní řády oproti stávajícímu stavu nemění. Doplnění zastávky Lvová pro část spojů linky 940 fakticky proběhlo již od počátku minulého týdne, kdy vešel  v platnost výlukový jízdní řád (omezení dopravy po ulici Zdislavy z Lemberka v Jablonném).

18-03-04 Změny jízdních řádů Jablonné

Nové jízdní řády jednotlivých linek jsou nahrány na https://portal.idos.cz/ , popř. přes odkaz https://www.iidol.cz/platne-jizdni-rady.html

Jan Roženský

KORID LK, spol. s r. o.

 

Vážení zákazníci
Oznamujeme Vám, že dne
13.3.2017 (pondělí)
bude
pošta
463 55 Rynoltice
z provozních důvodů
(plánovaná výluka u poskytovatele datových služeb)
poskytovat jen omezený rozsah služeb
.
Děkujeme za pochopení
Jan Malý, vedoucí řídící pošty
460 02 Liberec 2
1.3.2017

 

Přátelé,

 

jarní sezona sboru Ještěd vrcholí několika vystoupeními pro různé spádové oblasti, račte si vybrat a užít:

 

datum

čas

den

místo

 

Program

 

Provedení, doprovod

10.6.2016

19.00

pátek

Mnichovo Hradiště

Kostel sv. Jakuba (Většího)

Noc kostelů

Průřez repertoárem

Elektrický klavír

18.6.2016

15.30

sobota

Hejnice

Bazilika

Antonín Dvořák:

STABAT MATER

Ještěd + Pěvecký sbor ČVUT Praha, elektrický klavír

19.6.2016

18.00

neděle

Praha

Betlémská kaple

Antonín Dvořák:

STABAT MATER

Ještěd + Pěvecký sbor a orchestr ČVUT Praha

24.6.2016

??

pátek

Česká Lípa

Jiráskovo divadlo

Antonín Dvořák:

STABAT MATER

Ještěd + Pěvecký sbor a orchestr Divadla F. X. Šaldy Liberec

 

V Betlémské kapli se očekává nabito, zájemcům o lístky zkusím pomoci.

 

Další podrobnosti a aktuality budou vždy na www.jested-choir.cz , https://www.jested-choir.cz/cz/index.php?D=4

 

 

Hezké léto přeje

 

Michal H.

a sbor Ještěd

Přátelé,

 

dovoluji si Vás tímto pozvat na vystoupení pěveckého sboru Ještěd ve vánočním období:

 

17. 12. 2015
Jablonec n. N., Nám. Mírové, cca 16.30
Nejznámější koledy v podání sboru Ještěd
tradiční zpívání v rámci programu jabloneckých Vánočních slavností


26. 12. 2015
Liberec, kostel sv. Antonína, Sokolovské náměstí, 16.30
J. J. Ryba: Česká Mše Vánoční
slavnostní provedení tradiční vánoční mše (s orchestrálním doprovodem – Turnovské orchestrální sdružení)


27. 12. 2015
Rynoltice, kostel sv. Barbory, 17.00
J. J. Ryba: Česká Mše Vánoční
slavnostní provedení tradiční vánoční mše (s varhanním doprovodem a smyčcovým triem)


3. 1. 2016
Žitava, Marienkirche, 17.00
J. J. Ryba: Česká Mše Vánoční
tradiční provedení vánoční mše pro příznivce v zahraničí (s orchestrálním doprovodem)

 

Aktuální informace jsou kdykoliv na webových stránkách sboru www.jested-choir.cz , program na stránce KONCERTY

VÍTĚZOVÉ POHÁRU STAROSTY!

 

SBĚR ŽELEZA OPĚT ÚSPĚŠNÝ. VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM. 
nasbírali jsme 3.900 kg a utržili 11.700 Kč

Přátelé,

 

po delší odmlce je tady zase příležitost poslechnout pěvecký sbor Ještěd, a to v neděli 12.4.2015 od 18.00 hod. v sále ZUŠ v Liberci, Frýdlantská ul.

 

Po loňském úspěchu estrádní feérie "Retro LVT" a na četné žádosti příznivců a diváků o reprízu máme připravenou novou variaci na stejné téma, viz informace na stránkách www.jested-choir.cz .

 

Těšíme se na setkání, doporučujeme zaujmout místa včas, a hlavně vydržet až do konce: jako obvykle po novoročních nebo aprílových koncertech bude v předsálí raut a možnost setkat se neformálně s umělci.

 

Příjemné Velikonoce a hezké jaro přeje

 

Michal

PS Ještěd

bas

Představitelé obce Rynoltice :

 • Obec Rynoltice má 15 členů Zastupitelstva obce Rynoltice
 • Rada obce má 5 členů
 • níže je seznam zastupitelů, radních

 

jméno pozn.
Ing. Vacek Jan  starosta,radní obce
Starečková Postlová Soňa  místostarostka,radní obce
Kubínková Irena  radní,zastupitel obce
Ing. Schlösinger Petr  radní,zastupitel obce
Mgr.Bc. Urbanová Petra  radní,zastupitel obce
Kotek Martin  zastupitel
Mařík Karel  zastupitel
Postl Jiří  zastupitel
Svoboda Michal  zastupitel
Špaček Ondřej  zastupitel
Sehnal Miloš  zastupitel
Švanda Jaroslav  zastupitel
Ing. Koucký Libor  zastupitel
Ing. Žatečka Pavel  zastupitel
Žatečková Markéta  zastupitel

 

 

Zastupitelstvo obce zřídilo jako své pomocné orgány výbory:

 • finanční výbor
 • kontrolní výbor

Rada obce zřídila jako své pomocné orgány komise:

 • komise kultury
 • sbor pro občanské záležitosti

 

Obec Rynoltice je veřejnoprávní korporací a je evidována pod IČO 263168.
Obec Rynoltice má účet, na který je možno poukazovat správní poplatky, místní poplatky, kapitálové příjmy, atd.:
ČSOB, divize Poštovní spořitelna 151978559/0300

Starosta obce
Ing. Jan Vacek
tel. 485 172 181, 602 601 631

 • je statutárním představitelem obecního úřadu a obce
 • odpovídá za plnění úkolů zastupitelstvu obce
 • kromě povinností vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, má na starosti investiční a bytovou oblast, rozvoj obce
 • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců obce zařazených do úřadu, činnost organizačních složek obce a příspěvkové organizace obce

Odpovídá za úkoly na úseku :

 • ochrany ovzduší
 • vodního hospodářství
 • myslivosti
 • ochrany proti hluku a vibracím
 • veřejného pořádku a ochrany životního prostředí, ochrany přírody

 

Místostarostka
Soňa Starečková Postlová
tel. 485 172 181, mobil 725 971 201

 • je statutárním představitelem obecního úřadu a obce
 • odpovídá za plnění úkolů starostovi a zastupitelstvu obce
 • v nepřítomnosti starosty přebírá její povinnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 • kromě povinností vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, má na starosti přípravu, plnění a aktualizace dokumentu „program obnovy venkova“, kulturu, sport, oblast sociálních věcí, inventarizaci majetku, záležitost školství, odpadové hospodářství, pohřebnictví
 • pořizování a evidence usnesení ze zasedání zastupitelstva obcí

 

Referent
Jana Košlíková
tel. 485 172 181

 • příprava podkladů spojených s hospodařením obce pro jednání zastupitelstva obce
 • vedení účetnictví v souladu s platnými zákony a předpisy
 • účetní zpracování inventarizace majetku obce včetně finančního vypořádání
 • mzdová a daňová agenda, odvody a poplatky
 • vedení pokladny úřadu a její účetní zpracování
 • zabezpečení úkolů vyplývajících ze skartačního plánu, skartačního řádu a vedení spisovny
 • vedení poplatků a pohledávek
 • evidence obyvatel, podatelna, obsluha telefonní ústředny

 

Výbory zřízené zastupitelstvem obce :

Finanční výbor :

Úkoly výboru vyplývají ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
Jsou to :

 • plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce
 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
 • provádí kontrolu plnění rozpočtu a podává návrhy na úpravu rozpočtu

Složení výboru :

Předseda: Michal Svoboda

Členi :

 •  
 •  

Kontrolní výbor :

 • plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce
 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti

Složení výboru :

Předseda: Kubínková Irena
Členi:

 •  
 •  

Komise zřízené radou obce :

Kulturní komise :

 • pořádá kulturní akce pro děti i dospělé
 • pořádá dětské akce na oslavu Dne dětí, vánoční besídky apod.

 

Předseda: Kotek Martin
členové:

 •  
 •  


SPOZ

 • Sbor pro občanské záležitosti :
 • gratulace důchodcům k jejich životnímu výročí
 • návštěvy divadel
 • posezení s důchodci
 • ukončení školního roku
 • rozloučení s vycházejícími žáky ze ZŠ a dětmi z MŠ
 • začátek školního roku pro prvňáčky
 • vítání občánků
 • Předseda:  Mádrová  Věra
 • členky: Krajhanzlová, Kubínková, Patková, Vyhnálková, Chvalovská

 

 • Zájmová sdružení v obci :
 • TJ SOKOL Rynoltice :
 • založen v roce 1946, zakládající členové byli starosta bratr Růžička, jednatel bratr Vlk, pokladník bratr Vlček, náčelník bratr Bartoš, náčelnice sestra Pelcová, vzdělávatel sestra Zímová
 • v současné době má 50 aktivních členů. Předseda Jiří Postl, Rynoltice 98, hospodář je Soňa Starečková Postlová,
 • družstvo mužů hraje I.A třídu pod vedením Jaroslava Vacka st.
 • v obci se nachází travnaté hřiště s kabinami, ve kterých jsou sprchy a převlékárny

 

 • Sbor dobrovolných hasičů :
 • Obec Rynoltice zabezpečuje ve smyslu § 29 odst. 4) písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění zákon č. 67/2001 Sb., o požární ochraně, hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod
 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Rynoltice je podle Nařízení Libereckého kraje č. 2/2002 ze dne 5. února 2002 zařazena do kategorie JPO III
 • územní působnost jednotky je stanovena v požárním poplachovém plánu okresu Liberec
 • jednotka zabezpečuje nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu jednoho požárního družstva o sníženém stavu
 • celkem základní početní stav členů je 19
 • velitel jednotky je pan
  Josef Gross, Rynoltice 162,  telefonní spojení  485 172 135
 • velitel družstva je pan
  Martin Kolomý, Rynoltice 118
 • požární technika cisternová automobilová stříkačka Tatra 138, dopravní automobil AVIE 30, motorová stříkačka PS 12, čerpadlo DVS 12

 

 • Myslivecké sdružení Polesí-Jítrava :
 • předseda je pan František Kačena ml., Rynoltice 124, telefonní číslo 485 172 129
 • myslivecký hospodář je pan Martin Nešetřil, Hrádek nad Nisou
 • jednatel je pan Petr Špůr, Polesí 71, telefonní číslo 485 172 017
 • Myslivecké sdružení Tesák :
 • předseda je pan František Kačena ml., Rynoltice 124, telefonní číslo 485 172 129
 • myslivecký hospodář je pan Ladislav Mazura, Liberec
 • jednatel je pan Petr Špůr, Polesí 71, telefonní číslo 485 172 017
 • Sdružení trampů :
 • předseda je pan Petr Brabec, Rynoltice 25

Informace k organizaci Svatopankrácké pouti 2014 v Jítravě

 

Milí přátelé, jak jistě dobře víte, letos v květnu, konkrétně o víkendu 10. – 11., již potřetí proběhne v Jítravě pouť. Přípravy v těchto dnech vrcholí a všichni doufáme, že pokud nás nezradí počasí, tak se nám podaří minimálně udržet nastavenou úroveň této nemalé akce.

Náš bohatý kulturní program můžete vidět na plakátu. Zde bych však chtěl v krátkosti uvést několik důležitých informací k průběhu a organizaci.

Pouť proběhne v totožných místech jako loni, tedy ve spodní části Jítravy, podium bude opět na odbočce k Ziguškům. Již od čtvrtka, 8. 5. bude mírně omezena průjezdnost této části obce. V sobotu a v neděli bude pak průjezd (vyjma pořadatelů, účinkujících a rezidentů) zcela zakázán. Rezidenti, kterých se omezení přímo týká budou ještě detailně informováni.

Důležité je, že parkování bude směrováno především na úplný spodek Jítravy a při větším počtu aut budou postupně parkována na „staré cestě“ do Rynoltic. Takže prosím počítejte i s omezením průjezdu této silnice a k příjezdu z Rynoltic do Jítravy využijte raději hlavní silnici.

Obyvatelé bydlící ve spodní části (od křižovatky dolů) si mohou od organizátorů vyzvednout výstražnou pásku a označit si tak místa u svých nemovitostí, kde nelze parkovat. Určitě proběhne i informativní schůzka kde budou tyto informace zájemcům znovu sděleny o zodpovězeny případné dozazy.

Předem se tímto omlouváme za tato omezení. Věříme, že pro naprostou většinu je naše pouť opravdovým svátkem, a proto těch několik dní společně přečkáme bez zbytečných emocí a problémů.

Opět se těšíme na všechny návštěvníky pouti a doufáme, že si každý v programu najde něco pro něj zajímavého. Doufáme, že i letos nám s přípravami a průběhem pouti pomohou naši tradiční parťáci. Pokud by měl ale zájem se nějak zapojit do organizace i kdokoliv další, bude nejjednodušší sledovat naše webovky (www.jitrava.com) a dostavit se na zmíněnou informativní schůzku před poutí, kde si vše ujasníme a rozdělíme si úkoly.

Každopádně bych vás i touto cestou rád pozval na tento víkend k nám do Jítravy, neboť už nyní jsem si naprosto jist, že i tentokrát to bude stát za to.

Na viděnou v Jítravě.

Za organizační výbor pouti,

Pavel Žatečka

Obec Rynoltice je nyní i na Facebooku, buďte v obraze kdekoliv a kdykoliv, přidejte se k nám 

www.facebook.com/rynoltice

Obec Rynoltice      

 

                                   Pozvánka na veřejné jednání ZO Rynoltice

 

Obecní úřad Rynoltice v souladu s ustanoveními § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích ( obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice, svolaného paní Evou Guttmannovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích

 

Místo konání:            zasedací místnost OÚ Rynoltice, Rynoltice č.p. 199

Doba konání:             pondělí 30.9.2013 od 18.00 hodin

 

Navržený program:  1/ Rozpočtová změna č.2

                                   2/ Schválení OZV 1 a 2/2013

                                   3/ Schválení pořízení nového územního plánu obce

                                     Rynoltice

                                   4/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného

                                     břemene

                                   5/Výpůjční smlouva

                                   6/Smlouva o energetickém poradenství- Energie pod

                                     kontrolou

                                   7/ Projednání petice občanů ke snížení maximální rychlosti

                                     a omezení provozu na silnici e.č.III/27244 v k.ú.

                                     Rynoltice          

                                   8/Žádost OSČLP o pronájem pozemků

                                   9/Žádost pana Zeidlera

                                   10/ Žádost o snížení nájemného- řeznictví

                                   11/ Informace starostky

                                   12/ Diskuse

                                    13/Závěr

                                  

                                       

                                                          V Rynolticích dne :23.9.2013

                                                               Eva Guttmannová

                                                                starostka obce         

DRAKIÁDA

TERMÍN 19.10.2013

Vše se dovíte z připravovaného plakátu. Tento rok bude samotné soutěži zručnosti a šikovnosti předcházet výroba draků ve škole!

Novinky

Cyklo závod "ZÁKOPČÁCKÁ DUŠE" se blíží

26.05.2013 13:08
"Zákopčácká duše" - CYKLO ZÁVOD PRO DOSPĚLÉ I DĚTI - dolaďuje poslední detaily před startem. Start závodu je naplánován na sobotu 15.06.2013 v 13.00 hod. na velkém starém hřišti v Jítravě, kde bude zároveň i cíl a večerní kulturní program. Závod je pro 4-členná družstva, složení...

Ma-Po CUP V NOHEJBALE SE BLÍŽÍ

08.05.2013 20:09
14 dní po pouti se můžeme těšit na další , tentokráte sportovní svátek. Již dnes se můžete hlásit se svým týmem na další ročník NOHEJBALOVÉHO TURNAJE Ma-Po CUP 2013. Plakát a informace naleznete ZDE. www.jitrava,com

ČARODĚJNICE

01.05.2013 23:12
Přečtěte si příspěvěk paní Dvořákové, která nam napsala a prohlédněte si její fotky z čarodějnic v Jítravě :     Krásný večer pane Schlosingře, posílám Vám odkaz na moje webové stránky, kam jsem vložila fotečky ze včerejšího skvělého večera. I přes to vydatné promoknutí to bylo moc fajn...

MAPKA POUTI

26.04.2013 12:26
Jak to bude vypadat na pouti se můžete podívat na mapce zde.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>